Наявність критичного стану здоров’я або настання інвалідності

Для отримання Вами одноразової пенсійної виплати у разі настання інвалідності або критичного стану здоров’я (онкологічне захворювання, інсульт тощо) надійшліть у зручний для Вас спосіб на нашу поштову адресу
1 Заява про здійснення одноразової пенсійної виплати
2 Копія паспорта
Копії сторінок з фото, відмітками про їх вклеювання та реєстрацією. Якщо вам більше 25/45 років, в паспорті повинні бути відповідні фотографії. Підпишіть власноруч кожну копію сторінок.
3 Копія Ідентифікаційного коду
Завірте копію власноруч.
4 Документ, який підтверджує критичний стан здоров'я (онкологічне захворювання, інсульт тощо) чи інвалідність учасника Фонду або копію такого документа, засвідчену в установленому законодавством порядку:
у випадку наявності або настання інвалідності учасника фонду - довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), засвідчена в порядку, визначеним законодавством України.
у випадку наявності в учасника онкологічного захворювання або інсульту – форма первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.
висновок (рішення) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, засвідченим відповідними підписами та печаткою закладу охорони здоров'я, у якому зазначено, що стан здоров'я учасника на дату видачі довідки є критичним (для всіх видів захворювання, щодо яких лікарсько-консультативна комісія дійшла висновку, що такий стан здоров'я учасника є критичним).