Законодавство

Закони України

Про інститути спільного інвестування

№5080-VI від 05.07.2012р.

Про недержавне пенсійне забезпечення

№1057-IV від 09.07.2003р.

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

№1058-IV від 09.07.2003 р.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послугя

№2664-III від 12.07.2001р.

Про цінні папери та фондовий ринок

№ 3480-IV від 23.02.2006р.

Податковий кодекс України

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011,№ 13-14, № 15-16, № 17, ст.112)

Розпорядження Нацкомфінпослуг

Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем

Розпорядження Нацкомфінпослуг №2362 від 18.07.2013р.

Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Держфінпослуг №139 від 27.11.2003р.

Порядок погодження Нацкомфінпослуг членів ради недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Держфінпослуг №169 від 18.12.2003р.

Кваліфікаційні вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Держфінпослуг №137 від 27.11.2003р.

Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Держфінпослуг №3100 від 16.12.2004р.

Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Рішення НКЦПФР№379 від 23.07.2020р.

Порядок подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Нацкомфінпослуг про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду

Розпорядження Держфінпослуг №178 від 25.12.2003р.

Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

Розпорядження Нацкомфінпослуг №2541 від 04.12.2012р.

Рішення НКЦПФР

Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів

Рішення НКЦПФР №1414 від 06.08.2013р.

Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють

Рішення НКЦПФР №582 від 26.04.2012р.

Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів

Рішення НКЦПФР №1282 від 25.09.2012р.

Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду

Рішення НКЦПФР №339 від 11.08.2004р.

Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішення НКЦПФР №1343 від 02.10.2012р.

Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

Рішення НКЦПФР №1104 від 20.06.2013р.

Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Рішення НКЦПФР №1103 від 20.06.2013р.

Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Рішення НКЦПФР № 1047 від 18.06.2013р

Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

Рішення НКЦПФР№1753 від 10.09.2013р.

Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

Рішення НКЦПФР №1338 від 30.07.2013р.

Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування

Рішення НКЦПФР №1468 від 13.08.2013р.

Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

Рішення НКЦПФР №1336 від 30.07.2013р.

Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

Рішення НКЦПФР №1597 від 01.10.2015р.