Компанія

«КУА-АПФ «АПІНВЕСТ», що входить до групи ICU, надає послуги з управління активами інституційним інвесторам (недержавним пенсійним фондам, інститутам спільного інвестування і страховим компаніям). Компанія посідає перше місце на українському ринку за вартістю активів НПФ в управлінні. Під адмініструванням «КУА-АПФ «АПІНВЕСТ» знаходиться понад 76 тис. пенсійних рахунків, а сумарна вартість активів під управлінням компанії за підсумками 2023 року становить понад 753 млн грн.

 

Звітність

Управління активами
інституційних
інвесторів

Upinvest працює з інститутами спільного інвестування, недержавними пенсійними фондами та страховими компаніями.

Ми управляємо активами Відкритого недержавного пенсійного фонду «Емерит-Україна», Непідприємницького товариства «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк», Непідприємницького товариства "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Взаємодопомога", Непідприємницького товариства "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Династія". Маємо досвід управління активами інших фінансових  установ, зокрема, відкритими інвестиційними фондами акцій та облігацій, пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Геліодор», страхової компанії ПрАТ «Ренесанс Життя».

Управління ризиками

Ризиками керує Інвестиційний Комітет — колегіальний орган, який розробляє інвестиційну стратегію та приймає рішення щодо її виконання.

Для розробки стратегії Комітет аналізує ринкову ситуацію, прогнозує динаміку прибутковості фінансових ринків та цінних паперів. Формує оптимальну структуру інвестиційного портфеля та прогнозує його прибутковість.

Рішення, які може приймати Комітет:

 • Визначення та затвердження інвестиційних стратегій з подальшим моніторингом їх реалізації
 • Затвердження параметрів нових інвестиційних фондів або інвестиційних продуктів (фінансових інструментів)
 • Встановлення вимог до фінансових інструментів для включення в інвестиційні портфелі
 • Включення та виключення фінансових інструментів зі складу інвестиційних портфелів, визначення їх структури
 • Затвердження параметрів угод з фінансовими інструментами
 • Оцінка і аналіз банківських установ та інших контрагентів для проведення операцій з управління активами, здійснення іншої професійної та статутної діяльності
 • Контроль за виконанням рішень, прийнятих Комітетом

Адміністрування
недержавних
пенсійних
фондів

Адміністрування недержавних пенсійних фондів з 2008 року.

Ми надаємо послуги з адміністрування Відкритому недержавному пенсійному фонду «Емерит-Україна», Непідприємницькому товариству «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк».

 • Розробка пенсійних програм
 • Консультації вкладників щодо податкових преференцій
 • Консультації вкладників щодо залучення додаткових інвестиційних ресурсів
 • Супроводження, створення та реєстрація недержавних пенсійних фондів
 • Адміністрування та управління активами НПФ
 • Консультаційне супроводження засновників, вкладників, роботодавців-платників та учасників на всіх етапах функціонування фонду.

Партнери

АТ «УКРСИББАНК»

Зберігач ВНПФ «Емерит-Україна»

my.ukrsibbank.com

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Зберігач НТ "НКПФ ВАТ «Укрексімбанк»

aval.ua

ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна»

Торговець цінними паперами

icu.ua

Українська асоціація інвестиційного бізнесу

uaib.com.ua

Національна Асоціація Недержавних пенсійних фондів України

та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів

napfa.com.ua

Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів 

www.pard.ua