Турбота

Відкритий недержавний пенсійний фонд

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Турбота» створений у 2009 році, головним пріоритетом, як і для більшості недержавних пенсійних фондів, є накопичення коштів учасників за умови дотримання помірно-консервативної інвестиційної політики. Але часи змінюються, і поступово збільшується число вкладників, що віддають перевагу інвестиціям в валютні активи.

З травня 2021 року ВНПФ «Турбота» було передано під управління Upinvest з метою створення збалансованого портфелю орієнтованого виключно на валютні інструменти. Основною задачею компанії з управління активами являється забезпечення сталого інвестиційного доходу та захист від девальваційних коливань.

Вкладниками Фонду може бути будь-яка юридична або фізична особа.

Вартість одиниці пенсійних активів
Розрахувати
Чиста вартість одиниці пенсійних активів
?
визначається шляхом ділення чистої вартості активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день підрахунку та відображає зміну кожної гривні, сплаченої до фонду
4.62059
+0.075 %
Кількість одиниць
?
показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми належних учаснику коштів
33 841 779.42370
-0.000 %
Чиста вартість активів, грн.
?
різниця між вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку
156 369 003.37
+0.072 %
Повне найменування Відкритий недержавний пенсійний фонд "Турбота"
Ідентифікаційний код 36124190
Місцезнаходження 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1
Голова Ради фонду Петренко Ірина Володимирівна

Обслуговування фонду здійснюють

Управління активами ТОВ "Компанія з управління активами – адміністратор пенсійних фондів "АПІНВЕСТ"
Адміністрування Фонду ТОВ «Компанія з управління активами – адміністратор пенсійних фондів «АПІНВЕСТ»
Зберігання активів Фонду Акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ»