Інформація щодо ліквідації фонду «Геліодор»

Київ, 07 серпня 2018 року

Інформація щодо ліквідації Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Геліодор», порядку та строку пред’явлення кредиторами вимог до нього

 

Ліквідаційна комісія Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Геліодор» (код за ЄДРІСІ 23300210) надалі – Фонд, повідомляє, що 01 серпня 2018 року Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ”КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ”ТРОЙКА ДІАЛОГ УКРАЇНА” прийнято рішення про ліквідацію Фонду.

 

Заяви з вимогами кредиторів Фонду приймаються протягом 2-х місяців з дати публікації цього оголошення за адресою:

04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.4, ТОВ "КУА-АПФ "ТРОЙКА ДІАОЛОГ УКРАЇНА",
телефон для довідок (044) 207-37-60

 

Голова Ліквідаційної комісії
Директор ТОВ «КУА - АПФ «ТРОЙКА ДІАЛОГ УКРАЇНА»
Овчаренко Г.О.